מהו גישור?

הליך הגישור

גישור הוא ההליך היעיל ביותר בין צדדים לסכסוך להגעה להבנות והסכמות מבוססות בין הצדדים.

גשר הוא הדרך הקצרה ביותר לחצות בבטחה נהר סואן. 

 גישור הוא הליך רצוני עבור הצדדים, המונחה על ידי כמגשרת נטרלית. הליך הגישור מהווה גשר להידברות בין הצדדים. במהלך הגישור הצדדים מדברים בצורה ישירה, מכבדת, מתוך הקשבה וכבוד הדדי במטרה לבנות את האמון הנדרש, תוך כדי תהליך ההידברות בין הצדדים.

כדי להגיע להסכמות על הצדדים לנהל משא ומתן ישיר. כאשר אין הצדדים מצליחים לעשות זאת באופן ישיר, הם יכולים להיעזר בי כמגשרת, המסייעת להם לדבר האחד עם השני ולנהל את המשא ומתן. על כן, בהליך הגישור למעשה מתבצע משא ומתן בין הצדדים באמצעותי וזאת עד לפתרון המיטיב עם כל אחד מהצדדים ושניהם יחד. 

תפיסת הגישור הבסיסית היא תפיסה שיתופית לפיה כל צד משתף בצרכים שלו ומתוך התהליך, באמצעותי כמגשרת, הצדדים יוצרים את הפתרון הטוב ביותר עבורם. 

כמומחית להליך הגישור, תפקידי כמגשרת הוא לסייע לצדדים להגיע לפתרונות העולים מתוך הצדדים בתהליך הגישור. במסגרת פגישות הגישור, נתייחס לנקודות הרלוונטיות ביותר בסכסוך ונמצא את הדרך הטובה ביותר להגיע לפתרונות.

הצדדים המשתתפים בגישור

בגישור משתתפים הצדדים השונים למחלוקת. לעיתים עשויים להשתתף גם גורמים נוספים שיכולים לסייע בגישור, בהסכמת הצדדים. קיימים סוגים שונים של גישורים, חלקם מתקיימים בין הצדדים בעצמם ורק ביניהם ובגישורים מסוימים משתתפים גם עורכי הדין של הצדדים. בחדר הגישור נפגש, אני כמגשרת עם הצדדים למחלוקת (המגושרים) לקיים את הליך הגישור הכולל שיחות משותפות ונפרדות, על פי הצורך. 

תפקיד המגשר

כמגשרת אני מחויבת לנטרליות, ולניהול ההדברות בין הצדדים עד ליישוב הסכסוך. ניהול ההליך נעשה מתוך שיקול דעתי כמגשרת, במרחב של אווירה מכבדת בה משולבים הקשבה, הכלה ותקשורת ישירה בין הצדדים, עליהם אני אמונה כמגשרת. כמגשרת, אני מומחית לתהליך הגישור וגם לתוכן הסכסוך. על כן, בהליך הגישור, מתייחסת לנקודות הרלוונטיות ביותר בסכסוך ונמצא את הדרך הטובה ביותר למצוא פתרונות מיטיבים עם כל אחד מהצדדים ושניהם יחד. 

תפקידי כמגשרת הוא לסייע לצדדים להגיע לפתרונות אפשריים עבורם על מנת לסיים את הסכסוך. כמגשרת בתהליך, נזהה ונזקק את נושאי המחלוקת הרלוונטיים ביותר, לצורך ניהול שיחות וככל שיידרש, משא ומתן ישיר בין הצדדים. 

תוצאות הליך הגישור

תהליך הגישור מאפשר לצדדים להגיע להבנות, להסכמות אשר ינוסחו בהסכם ואשר ניתן להגיש לבית המשפט לצורך אישור ופסק דין.  הגישור גם מאפשר חידוש מערכות יחסים, שיפור התקשורת בין הצדדים, בהתאם לצרכי הצדדים ומציאת פתרון משותף הניתן ליישום על ידי הצדדים.  תפקידי כמגשרת, משמעותי בהנחיית התהליך להדברות ישירה בין הצדדים. כמגשרת, אני מנחה את הצדדים בתהליך למציאת הפתרונות הטובים ביותר עבור כל אחד מהם ושניהם יחד.

חתימה על הסדר הגישור

בתום הליך הגישור, כאשר הצדדים מגיעים להסכמות ביניהם, אלה ינוסחו בהסכם משפטי. ההסכם מבטא את רצונות הצדדים לקיים את האמור בו ויכולים להביאו לשופט בית המשפט לאישורו באמצעות פסק דין.

תוקף הסדר הגישור

הסכם הגישור הוא הסכם מחייב וניתן להביאו לאישור בית המשפט לקבלת תוקף של פסק דין. במקרים רבים, הצדדים מבקשים לקבל תוקף של פסק דין על ההסכם עליו הם חותמים, על מנת להבטיח את קיום התחייבויות הצדדים בצורה הדדית.

יתרונות הליך הגישור לעומת הליך בבית המשפט