הופעות ברדיו

על מקצוע הגישור – ראיון בצרפתית לרדיו קאליטה (חלק א' / יוני 2018)

Les Métiers #04 – Médiateur

Quel est exactement ce métier de médiateur, dans le monde et en Israël?

  • Quelles études faut-il faire pour le devenir?
  • Quelles formations?
  • Quelle est la législation en cour?
  • Quelles sont les possibilités de travail et les débouchés?
  • Danna Parnes nous explique tout. Mediation.co.il

על מקצוע המגשר ומסלול ההכשרה

מהו בדיוק מקצוע המגשר, בעולם ובארץ?
מהו מסלול הלימודים שיש לעבור כדי להיות מגשר?
איזו הכשרה נדרשת?
איזו הסדרה חקיקתית עובר מקצוע המגשר בארץ?
מהן אפשרויות התעסוקה בגישור?
המגשרת (עו"ד) דנה פרנס מסבירה את הכל בראיון ברדיו קאליטה

על הגישור והמגשר – ראיון בצרפתית לרדיו קאליטה (חלק ב' / יוני 2018)

Israël CCM #191 – Médiateur

Un médiateur est une personne physique qui intervient pour faciliter une communication ou rétablir une relation. Il peut agir dans un cadre privé ou légal.

Danna Parnes, Avocate et Médiatrice, fait le point pour Studio Qualita sur les formations exigées pour pratiquer, mais aussi sur la législation en cours et les possibilités d’exercice en Israël.

על תפקיד המגשר/ת

מגשר הוא אדם אשר נרתם לסייע לצדדים לאפשר תקשורת בין הצדדים ובין היתר, יכול הדבר לסייע להם בשיקום מערכת היחסים ביניהם. הפניה למגשר יכולה להיות ביוזמת הצדדים, או שההפניה למגשר נעשית על ידי בית המשפט.

המגשרת (עו"ד) דנה פרנס מסבירה זאת בראיון עימה ברדיו קאליטה.

Tisha Be’Av – 2018

Le Divorce Détruire un foyer, briser un couple, une famille – est ce qu’il ressemble plus en micro a l’évènement tragique de la destruction du temple en macro, pour tout un peuple ?

Emission de Emmanuelle Adda, avec l’entrevue des professionnelles : Avocate et Médiatrice, Danna Parnes et psychologue clinicienne Aurèlie Haouzi.

תשעה אב, 2018

בתכנית הרדיו בצרפתית של עמנואל עדה, לרגל תשעה באב 2018, עוסקת התכנית, בהשוואה לחורבן בית המקדש עבור העם, בחורבן הבית הפרטי של כל אחד ואחת, כלומר הגירושין. בתכנית זו העיתונאית הזמינה לצורך שיחה על הנושא את נשות המקצוע, עו"ד ומגשרת דנה פרנס והפסיכולוגית אוראלי האוזי.

על הגירושין – תכנית רדיו בצרפתית, בהנחיית עמנואל עדה

גירושין מהווים טראומה לבני הזוג ולילדים, גירושין לעולים חדשים עלול להפוך לדרך חתחתים, מאחר והזכוכיות והפרוצדורות אינם כפי שאנו מכירים אותם בצרפת.

ביהמ"ש לענייני משפחה, בית הדין הרבני, משמורת ומזונות. עמנואל עדה הזמינה לשידור על מנת לדון בנושא זה את עורכת הדין והמגשרת דנה פרנס, מגשרת משפחתית, ואת עו"ד איתן ליפסקר.

DIVORCE

Divorcer est un traumatisme pour le couple et les enfants, divorcer lorsque l'on est nouvel immigrant peut devenir un véritable parcours du combattant car les droits et les procédures ne sont pas les mêmes que celle pratiqués en France. Tribunal civil, tribunal religieux, garde des enfants, pensions alimentaires … Emmanuelle Adda a réuni des professionnels pour en parler : Maitre Eytan Lipskier, avocat spécialiste en Droit de la famille, et Maitre Danna Parnes avocate et médiatrice