גישור מהו"ת

"מקסימום זה יצליח"
בתי המשפט בישראל הטיבו להבין את חשיבות הגישור ככלי יעיל ליישוב סכסוכים.

לשם כך, הקימה הנהלת בתי-המשפט מאגר של מגשרי מהו"ת וכבוד הוא לי להיות חלק מרשימת המגשרים של בתי המשפט (אזרחיים), וכן רשימת המגשרים של בתי המשפט לענייני משפחה ובתי הדין הרבניים.

פגישת מהו"ת (מידע, היכרות ותיאום) לגישור

מדובר בפגישת גישור מקדימה. מטרת הפגישה היא לתת לצדדים מידע, להכיר את הליך הגישור ואת האפשרות ליישב את הסכסוך באמצעות גישור, כאלטרנטיבה לניהול משפט בפני שופט על כל משמעויותיו (זמן, עלויות ייצוג, הוצאות משפטיות וכו'…).

 הליך פגישת מהו"ת

פגישת מהו"ת היא פגישה בה הצדדים נפגשים עם המגשרת, לצורך קבלת מידע, היכרות עם הליך הגישור, הידברות ובדיקה משותפת האם יש מקום להתחיל בהליך גישור. פגישת המהו"ת היא רק המבוא להליך הגישור וסוג של גישוש ראשוני לבדוק אם הצדדים מוכנים ומעוניינים להיכנס להליך הגישור, וזאת בטרם יתחילו בהליכים משפטיים העלולים להיות ארוכים ומייגעים בבית המשפט ולגזול המון זמן ועלויות מרובות.

הליך פגישת המהו"ת, מחייב התייצבות שני הצדדים. במידה וצד נעדר מפגישה זו, עליו לשאת בהוצאות משפטיות. הליך המהו"ת יכול להתבצע רק על ידי מספר מגשרים מקצועיים, אשר הוסמכו ואושרו על ידי בית המשפט.

מידע, היכרות ותיאום

פגישת המהו"ת נמשכת כשעה והיא ללא עלות. הצדדים מקבלים מידע על הליך הגישור ועל האופן שבו הוא מתבצע. באותה הפגישה, שלב ההיכרות כולל הצגה עצמית של כל אחד מהצדדים המעורבים, תוך התייחסות לסכסוך עצמו. התיאום הוא השלב האחרון בפגישת המהו"ת. לאחר שהצדדים מבינים מהו הליך הגישור והביעו נכונותם להיכנס להליך שכזה, מקבלים הסבר על התקדמות הליך הגישור, ומהם הדברים הנחוצים לצורך קיום הליך הגישור עד להגעה להסכם חתום.

שכר הטרחה

תקנות בתי המשפט (רשימת המגשרים), תשע"ח- 2017 קובעות את הסך שישלם כל צד. פגישת גישור יחידה תמשך מספר שעות וייתכן כי תתקיימנה מספר פגישות והכל בהתאם לנסיבות ולדברים שעולים בפגישת הגישור.

פגישות גישור הינן פגישות חסויות המתקיימות בחלקן במשותף בנוכחות כל הצדדים, וחלקן מתקיימות בנפרד. המגשרת מחויבת לניטרליות שהוא עקרון יסוד בגישור וכן לסודיות, הן בפגישות המשותפות והן בפגישות הנפרדות. הצדדים יכולים להגיע להסכמות באווירה רגועה, מתוך משא ומתן חופשי ביניהם בידיעה שכל מה שנאמר בחדר הגישור נשמר בדיסקרטיות. לאורך הליך הגישור יש שמירה על כללי הגישור הבסיסיים. בתום פגישת הגישור, במידה והצדדים הגיעו להסכמות, הם יחתמו על הסכם, שיובא בפני בית המשפט לאישור וקבלת תוקף של פסק דין.