גישור בין דורי / סכסוכי ירושה

גישור בין דורי / סכסוכי ירושה

סכסוכים בין בני משפחה סביב נושאים כספיים מתעוררים לעיתים בעניינים כספיים, סביב צוואות וירושות.

לעיתים, הצדדים שהם ההורים וילדיהם, או האחים ולעיתים גם שלושת הצדדים נדרשים לדון בדברים יחדיו על מנת ליישב את המחלוקות ולהגיע להסכמות.

לצורך כך, מגשר שהוא אדם נטרלי, אשר יאפשר לצדדים לקיים שיח תרבותי ומאוזן, על מנת להגיע להבנות והסכמות.

סכסוכים אלו, לעתים טעונים רגשית ומאחוריהם עומדים מערכות יחסים מורכבות שנמשכו שנים רבות. על כן, נדרש תהליך גישור המותאם למצב והלך הרוח של הצדדים ואשר יידע להוביל אותם להידברות ולהמשך יחסים טובים נטולי מתחים ביניהם.

בסופו של הליך גישור, המגשר ביחד עם הצדדים ינסחו את הסכמותיהם אשר יועלו על הכתב לכדי הסכם מחייב ויועברו לאישור ביהמ"ש.