גישור גירושין

גישור גירושין

מהו תהליך גישור?
במהלך הנישואים, שני אנשים מקיימים חיים משותפים, המוכרים מבחינה משפטית כמשותפים.
בגירושין, השיתוף בין הצדדים נפסק ויש להסדיר מחדש את הנושאים המשפטיים, פיננסים, נדל"ניים והן בכל הקשור לילדים. 
תפקיד המגשר
המגשר ינהל תהליך בו הוא מעלה את כל הנושאים הרלוונטים שיש להסדיר בעת הגירושין לסדר היום, על מנת לאפשר לצדדים להגיע להסכמות מחוץ לכתלי בית המשפט ובתהליך של הבנה, הליכה אחד כלפי השני ופתרון הרואה את צרכי כל הצדדים.  
הידברות ישירה 
המגשר מאפשר לצדדים לקיים דיון ולהגיע להסכמות בכל הנושאים הרלוונטים לעניין ניתוק השיתוף, ופירוק המערכת המשפחתית. 
קשיים אופיינים
פרידה בין בני זוג ופירוק משק הבית המשותף מתאפיינת לרב בקשיים רגשיים בין הצדדים, המכבידים על התקשורת בין הצדדים ולכן הם נעזרים במגשר שהינו אדם נטרלי.
אופן הגישור
תהליך הגישור לגירושין כרוך במספר פגישות, אשר בסופם מנוסח הסכם המסדיר את מכלול הנושאים ביניהם. כל מקרה יזקק למספר שונה של פגישות, הכל בהתאם למידת הקושי של הצדדים וכן מידת הגיבוש שלהם בהסכמות.