גישור מסחרי - עסקי

"עסק זה עניין רציני מדי כדי לעשות אותו בחובבנות"

גישורים עסקיים מתקיימים סביב נושאי סכסוך הקשורים לעסקה מסוימת או שותפות מסוימת או כל נושא עסקי אחר.

עסקאות אלה מתקיימות בין אנשים וחברות, ארגונים, נותני שירות, ספקים, אנשי מקצוע וכל גוף עסקי באשר הוא. נושאי הסכסוך נוגעים לעיתים לפרשנות ההסכם ויישומו, מתן השירות או אספקת המוצר/תשלום, שכר הטרחה, פיצויים, פירוק שותפות, הסכמי הפצה, הסכמי מכירה וכל נושא אחר עסקי במהותו.

הסכסוך פוגע במערכת היחסים ובתקשורת בין הצדדים. כאשר הצדדים אינם מצליחים להגיע בכוחות עצמם לפתרון משותף, יש באפשרותם לפנות למגשרת. הגישור נחשב לאמצעי הטוב ביותר לפתרון סכסוכים עסקיים, בשל היתרונות: הליך מהיר, יעיל, חסכוני בעלויות, דיסקרטי ונעשה באווירה נינוחה יותר מאשר בבית המשפט.

כך גם חוזים עסקיים רבים כוללים סעיף המתייחס למנגנון גישור במקרה של סכסוך בין הצדדים. למעשה, הצדדים מסכימים מראש שבמידה ותיווצר מחלוקת ביניהם, הם יפנו לגישור.

ניטרליות המגשרת בין צדדים לסכסוך עסקי-מסחרי
המגשרת היא אדם נטרלי, שאינה מעורבת בסכסוך. בכפוף לעקרון הניטרליות, המגשרת מסייעת לצדדים להגיע להבנות בכדי ליישב את המחלוקת ביניהם ואין לה סמכות לכפות על הצדדים לסכסוך פתרון. תהליך הגישור כולל שיחה והקשבה בין הצדדים שמטרתם להביא את הצדדים להידברות ישירה, משא ומתן ובסופו של דבר גם הגעה להסכמות. בניגוד לשופט או בורר, המגשרת מנחה את הצדדים למצוא את הפתרונות המותאמים להם והעונים על הצרכים שלהם ולא מכריעה בסכסוך. בשיח המתקיים בין הצדדים, עליו אמונה מגשרת מיומנת, הדגש בתהליך הוא על בירור האינטרסים של הצדדים. הדיון מתמקד בעניין שיש לכל צד ביישוב הסכסוך. בסיוע המגשרת, הצדדים מגיעים להסכמות הצופות פני עתיד. הסכמות אלה מנוסחות במסמך המהווה הסכם משפט, אשר לרב מועבר לבית המשפט לקבלת תוקף של פסק דין. מעבר לדיסקרטיות, אין תיעוד פומבי כלשהו להליך עצמו. על כן, צדדים עסקיים רבים פונים כיום לגישור עסקי ליישוב הסכסוך ביעילות ומהירות.

דוגמא לגישור עסקי בין מזמין שירות לבעל מקצוע

סיפור מקרה מהקליניקה שלי: "שיפוץ סלע המחלוקת"  

בעל דירה וקבלן שיפוצים, הגיעו אליי להליך גישור. בעקבות מעבר לדירה שנרכשה במיטב כספי התובעים, התגלו ליקויים רבים בדירה והוזמן בעל מקצוע (הנתבע) לבצע בה שיפוצים. אמנם ניתנה הצעת מחיר עבור עבודות שיפוץ בהתאם למבוקש אך בעל המקצוע טען שבסופו של דבר בוצעו שיפוצים בהיקף רחב יותר מאשר אלה שעבורם נשכרו שירותיו. על כן, החשבון שהוגש לבעלי הדירה היה גדול יותר בצורה משמעותית מאשר המחיר שננקב בהצעת המחיר.

במהלך הגישור, הובלתי לשיח והדברות ישירה בין הצדדים, שבה כל אחד מהצדדים ביטא את תחושותיו וגם את הצרכים האמתיים שלו ביישוב המחלוקת.

בתחילת הליך הגישור, בעל המקצוע היה מבוצר בעמדתו לא לוותר על שום סכום נוסף, שדרש מעבר להצעת המחיר המקורית, אבל לאחר שיחה עם הצד השני וגם בפגישה נפרדת עמי כמגשרת, הוא הבין שהיה עליו להכין מראש את המזמין על כך שהעבודה תעלה לו יותר. הוא טען שגם בא לקראת המזמין ודרש סכום מופחת מהסכום המגיע לו. למעשה, הבין שהיה עליו  ליידע את מזמין השירות בזמן אמת על כל תוספת בתיקון ובמחיר העבודה. כמגשרת, היה עליי להוביל את הצדדים להדברות וגם לגרום לכל צד לראות את הדברים מתוך המשקפיים של הצד השני. היה עליי להביא בחשבון את כל היבטי ההליך ולא רק את הסוגיה המשפטית, אלא גם את המצב הרגשי בו היו שרויים כל אחד מהצדדים.

בסופו של דבר, לאחר שכל אחד מהצדדים הדגיש את הנושאים החשובים לו, לבנו את אי ההבנות שנוצרו בין הצדדים, הצלחנו להגיע לפתרון הלוקח בחשבון חלק מהעבודה הנוספת שנעשתה על ידי בעל המקצוע. הצדדים היו מרוצים מההסכם וחתמו עליו, לחצו ידיים ויצאו בחיוך של הבנה הדדית מחדר הגישור.

פרטי סיפור המקרה שונו וכן שמות האנשים על מנת לשמור על החיסיון.

על ההבדל בין גישור לבין פשרה
בניגוד להליך של פשרה, כאן היה שיח אמתי וכנה בין הצדדים ומענה על צרכי הצדדים, בהתאם לדברים שנאמרו. לעומת זאת, כאשר אנשים מתפשרים, הפשרה נעשית על הסכום, מבלי שהצדדים מבטאים את טענותיהם לעומק, והפשרה הופכת להיות משהו "טכני" לחלוטין, שבו כל צד מוותר קצת ומרוויח קצת. בגישור המטרה היא לקבל מענה כנה לצרכים של כל צד, הכולל פתרונות יצירתיים, מחוץ לקופסא ואלה עשויים לכלול רכיבים, שהם הרבה מעבר לרכיב הכספי. 

יתרונות הגישור על פני הליך משפטי

גישור בענייני עבודה

"מי שטרח בערב שבת – יאכל בשבת"

יחסים בין עובד למעביד חשובים בשעה שבה עובדים ביחד, אך לא פחות מכך גם כשהעובד נפרד מהמעביד בעקבות פיטורין או התפטרות ובעניינים הקשורים לסיום יחסי העבודה כגון: הודעה מוקדמת, פיטורין שלא כדין ופיצויים. סכסוכי עבודה נוספים על פי רוב דיני העבודה והשכר הם: סכסוכים הקשורים ביחס כלפי נשים, הגבלת חופש העיסוק, יחסי עובד-מעביד, הפרת הסכמי עבודה, הלנת שכר, סודיות והסכמי אי תחרות.

סכסוכים אלה מתאימים במיוחד לגישור מאחר ולרוב מדובר במערכת יחסים מתמשכת. בכל אחד מהנושאים שלעיל, מדובר בתחום עם רגישויות מיוחדות בשל המשמעויות והשלכות סכסוכים אלה על המעורבים בהם.
תפקידי כמגשרת הוא לסייע לצדדים להגיע להסכמות בהתאם לצרכים שלהם.

דוגמא לגישור בסכסוך בין מעסיק לעובדת בחנות כל בו.

סיפור מקרה מהקליניקה שלי: "מישהו מטפל בך?"

מעסיק של חנות כל בו למוצרי בית ובחורה שעבדה בחנות כמוכרת הגיעו אליי לגישור. המוכרת עבדה בחנות משך כשנתיים במשמרות, התלוננה על קשיים בתקשורת בינה לבין המעסיק שלה ובשעה שהמעסיק לא היה מרוצה ממנה, הפסיקו לשבץ אותה למשמרות. בהמשך לכך, הבחורה הפסיקה לקבל שכר וזאת ללא שום הודעת פיטורין מסודרת. הבחורה שטענה שאיבדה את פרנסתה, תבעה את המעסיק שלה על כך. כל זאת, מבלי שהשניים קיימו שיחה אחת ביניהם. השאלה שעלתה בגישור נסבה סביב האירוע שהוביל לאי שיבוצה במשמרות וכן התשלום עבור העבודה שבוצעה על ידה, אך טרם שולמה וכן עבור פיצויים שהמוכרת טענה לזכאות. לאחר שהתקשורת ביניהם נותקה משך מספר חודשים, הגיעו השניים אליי לגישור. הפגישה נמשכה מספר שעות ובמהלכה הובלתי את הצדדים לדבר זה עם זו, להסתכל אחד לשני בעיניים ולמצוא פתרון. למרות זאת, בסוף אותה הפגישה, נותרו הצדדים בעמדותיהם.

באמצעות שיחות משותפות ונפרדות שקיימתי עם הצדדים, הגענו למתווה אפשרי לפתרון הסכסוך שיענה על הצרכים הייחודיים של הצדדים. המוכרת קיבלה מענה לצורך שלה בקבלת תשלום עבור עבודתה ולמעשה הכרה בתרומתה ואילו המעסיק קיבל הכרה בצורת העסקה שלו אותה, שהייתה בהתאם למשמרות שנקבעו. לאחר מספר ימים ושיחות טלפוניות הצלחנו להגיע להסכם, שעליו חתמו הצדדים. בסופו של דבר, המעסיק שילם לה פיצויים כעובדת משמרות ולא כעובדת מן המניין. באמצעות הליך הגישור הדינאמי, הצליחו הצדדים לשים סוף לסכסוך שהעיק עליהם והניחו את הסכסוך מאחוריהם. בסופו של דבר, הצדדים הבינו שהם השיגו את הכי טוב שאפשר היה בנסיבות המקרה ושניהם יצאו בידיים מלאות.

פרטי סיפור המקרה שונו וכן שמות האנשים על מנת לשמור על חסיון המגושרים.

לעניין הליך הגישור; הצדדים המשתתפים בגישור; תפקיד המגשר; תוצאות הליך הגישור; חתימה על הסדר הגישור; תוקף הסדר הגישור; יתרונות הליך הגישור לעומת בית המשפט קרא עוד בעמוד "מהו גישור".