גישור עסקי

גישור עסקי הוא תהליך גישור המתקיים בין צדדים הנמצאים במחלוקת הקשורה לעסקה משותפת.
סכסוך עסקי- מסחרי, הוא סכסוך בין הצדדים הנוגע לעניין בעל אופי עסקי, כגון פרשנות של הסכם, או עסקת סחר, מכר, הקשור במתן שירותים, הסכמי שכירות, הסכמי הפצה, הסכמי סוכן / מתווך / יועץ, הסכמים עם משקיעים, ביטוחים, הסכמי זיכיון, הסכמי שותפות ועוד.
הסכסוכים המתאימים לגישור הם סכסוכים בין שותפים, ספק- לקוח, ואלה נוגעים לנושאים כמו יישום הסכם, פרשנות ההסכם, אספקת מוצרים ושירותים, סכסוכי נדל"ן ומתייחסים לענייני תשלום ושכר טרחה, פירוק שותפות, הסכמי בלעדיות, הסכמי הפצה, הסכמי מכירה, תביעות הנוגעות לענייני חוזים ופיצויים.

המגשר/ת בין צדדים לסכסוך עסקי/ מסחרי המגשר/ת, הוא/היא אדם נטרלי, שאינו מעורב מגשר/ת ומסייע בידי הצדדים ליישב את המחלוקת ביניהם. תהליך הגישור כולל שיחה והקשבה בין הצדדים שמטרתה הגעה להסכמות. המגשר/ת הוא/היא מעין מאפשר/ת אשר מנחה ומוביל אותם לפתרונות האפשריים, שהם עצמם מציעים. בכל מקרה, אין המגשר/ת כופה פתרון על הצדדים.
המגשר הוא אדם נטרלי, שבאמצעותו יכולים הצדדים לסיים את הסכסוך, כך שכל אחד מהצדדים יביא את האינטרסים שלו לביטוי. תהליך הגישור מנוהל באמצעות המגשר המפעיל את שיקול הדעת שלו, בהתאם לניסיון שלו וכאשר הצדדים נכונים להגיע להסכמות.
באמצעות המגשר/ת הצדדים בעצמם מגיעים יחד לפתרון מוסכם והמגשר מסייע בניסוח המשפטי של ההסכם.
בנוסף, תהליך הגישור הוא דיסקרטי, כך שאיש מלבד המשתתפים אינו יודע על הסכסוך.
כיום, צדדים רבים פונים לגישור עסקי ליישוב הסכסוך ביעילות ומהירות. הצלחתו של עסק נמדדת לרב במונחים פיננסים, אך מושתת גם על ערכים של העומדים בראשו. כל עסק מבוסס על אנשים, ובשמו העסקי "הון אנושי". כדי שעסק יתפקד כמו שצריך ושכל שותף או עובד יתפקד בצורה מיטבית, יש ערך לטיב היחסים בין האנשים שבונים את העסק. לעיתים סכסוכים בין השותפים, מעסיקים ועובדים משתקים או מעכבים את העסק ואת הצלחתו. גישור כפתרון לסכסוך עסקי הוא המהיר והיעיל ביותר מבחינה פרקטית וגם הראוי ביותר ברמה הערכית, עבור הצדדים לצורך "התרת הפלונתר" והנעת העסק קדימה להתפתחות והישגים.
המחלוקות בין הצדדים משפיעות על מערכות היחסים בין הצדדים ברמה הרגשית ולאלה יהיו השפעות על תפקוד העסק והשלכות על הצלחת העסק. לעיתים, הצדדים זקוקים לאדם נטרלי שיסייע להם לפתור את המחלוקת ביניהם, על מנת שיוכלו להמשיך בחייהם.