גישור דיני עבודה

גישור בענייני עבודה

סכסוכים בדיני עבודה הם לעיתים בין עובד למעביד, ומאחר שמדובר במערכת יחסים נמשכת, מדובר בהליך שמתאים במיוחד לגישור. סכסוכי עבודה יכולים להתקיים גם בין עובדים בתוך מקום העבודה. היחסים בין עובד למעביד חשובים בשעה שבה עובדים ביחד, אך לא פחות מכך גם כשהעובד נפרד מהמעביד.
סכסוכי עבודה מתקיימים בעניינים הקשורים לחוקי העבודה והשכר כגון: סכסוכים הקשורים בחוקי עבודה כלפי נשים, הגבלת חופש העיסוק, יחסי עובד-מעביד. הפרת הסכמי עבודה, הלנת שכר, סודיות והסכמי אי תחרות.
סכסוכי עבודה מתקיימים גם בעניינים הקשורים לסיום יחסי עבודה כגון: פיטורים והודעה מוקדמת, פיטורין שלא כדין, פיצויים.
יתרונות הליך הגישור על פני הליך בביהמ"ש:
– ההליך הינו מהיר, יעיל.
– כל צד רשאי להתבטא בחופשיות, באווירה נינוחה.
– הצדדים שותפים ליישוב המחלוקת ביניהם ויצירת הפתרון ועל כן ליישם אותו בפועל.
– ההליך סודי וחסוי.