גישור קהילתי

גישור קהילתי

גישור קהילתי הוא גישור בסכסוכים בין שכנים מאותו הבניין, בין קבוצות שונות באותה העיר ובסכסוכים שמאפיינים אנשים אשר להם שיתוף במרחב הציבורי. "בניית הסכמות" הוא נושא שכיח במסגרת הגישור הקהילתי.