גישור מקרקעין / נדל"ן

גישור מקרקעין / נדל''ן

סכסוכים בתחום המקרקעין כוללים סכסוכים בין מספר גורמים:
סכסוכים בין שכנים
סכסוכים בין בעל בית וספק – איש מקצוע
סכסוכים בין מתווכים
סכסוכים בין מתווך וקונה
סכסוכים בין בעל בית ושוכרים
סכסוכים בין רוכש דירה לבין קבלן
סכסוכים בין ועד הבית לשכנים
סכסוכים בין ועד הבית לבעלי מקצוע
כל סכסוך בין צדדים ניתן לפתרון בגישור, כל עוד קיימת נכונות מצד הצדדים.