ייפוי כח מתמשך

הַדֶּרֶךְ יָפָה עַד מְאד – אָמַר הַנַּעַר.
הַדֶּרֶךְ קָשָׁה עַד מְאֹד – אָמַר הָעֶלֶם.
הַדֶּרֶךְ אָרְכָה עַד מְאֹד – אָמַר הַגֶּבֶר.
יָשַׁב הַזָּקֵן לָנוּחַ בְּצַד הַדֶּרֶךְ.

צוֹבְעָה הַשְּׁקִיעָה שֵׂיבָתוֹ בְּפָז וָאֹדֶם,
הַדֶּשֶׁא מַבְהִיק לְרַגְלָיו בְּטַל-הָעֶרֶב,
צִפּוֹר אַחְרוֹנָה שֶׁל יוֹם מֵעָלָיו מְזַמֶּרֶת:
– הֲתִזְכֹּר מַה יָּפְתָה, מַה קָּשְׁתָה, מָה אָרְכָה הַדֶּרֶךְ?

                                                    (הדרך / לאה גולדברג)

 "ייפוי כוח מתמשך" – מהו? 

ייפוי כוח טוב נעשה על ידי מי שהיא מחד בעלת ניסיון משפטי ומאידך בעלת יכולת גישור, זאת מאחר ויש מטענים רגשיים בין בני משפחה. 

ייפוי כח מתמשך הוא מסמך משפטי שעל פיו, יכול כל אדם שהוא בגיר, (מעל גיל 18), להחליט לגבי ענייניו – מי יטפל בהם והדרך שבאמצעותה הטיפול ייעשה, אם וכאשר יהיה במצב בו לא יהיה מסוגל לטפל בעניינו בכוחות עצמו.  החלטות אלה – יוכל האדם הבגיר לקבל במידה והוא בעל הבנה קוגניטיבית של משמעות מתן ייפוי כוח מתמשך, מטרות ותוצאות מסמך זה.

"האדם הממנה" מקבל החלטות מתוך רצונו החופשי בזמן שהוא פיקח ומודע למעשיו ויכול לבצע החלטותיו וממנה מישהו שיהיה אחראי מטעמו להחליט עבורו בעניינים שונים. כך ה"ממנה" יכול להחליט מי יטפל בענייניו בשעה בה מצבו כבר לא יהיה יציב וזאת בעקבות מחלה פיסית או נפשית, תאונה, דמנציה או אלצהיימר, המאפיינות את גיל הזקנה וכל דבר אחר הפוגע ביכולתו לקבל החלטות שקולות בענייניו.

מסמך ייפוי הכוח המתמשך מאפשר לאדם "הממנה" לתת ייפוי כוח מתמשך לכל העניינים שלו, האישיים, הרפואיים והממוניים או רק לחלק מהם.

האדם שהפך למיופה הכוח, מחויב לפעול בהתאם להנחיות הממנה. הוא יצטרך לחתום ולאשר בכתב בפני עורכת דין (או בייפוי כוח רפואי בפני רופא) את הסכמתו לתוכן ייפוי הכוח המתמשך וכן את ההנחיות המקדימות הכלולות במסמך ייפוי הכוח המתמשך.

סוגי ייפויי הכוח המתמשך - קיימים כמה סוגים של ייפוי כוח

ייפוי כוח מתמשך בעניינים אישיים
מתייחס לרווחה האישית של האדם, לצרכיו היום-יומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים. תחת קטגוריה זאת נכנסים גם עניינים רפואיים.

ייפוי כוח מתמשך רפואי
שמתייחס לעניינים הבריאותיים בלבד. ייפוי כוח מתמשך רפואי יכול להיחתם, בנוסף לעורך דין, גם על ידי רופא/ אח/ עו"ס/ פסיכולוג.

ייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש
ייפוי כוח מסוג זה ניתן עבור אחריות על נכסיו של הממנה, הכספים שלו וכל ההתחייבויות של הממנה.

מיופה הכוח שנקבע על ידי הממנה הוא מי שמוסמך לקבל החלטות בשם הממנה, הממנה יכול להשאיר את תוכן ההחלטות לשיקול דעתו של מיופה הכוח. לחלופין, הממנה יכול לפרט את רצונותיו בעניין תוכן ההחלטות שיקבל בנושאים שונים על ידי העברת "הנחיות מקדימות". הממנה מחליט מי הם ה"אנשים המיודעים" אשר יקבלו באופן שוטף מידע ודיווח ממי שהיו מיופיי הכוח, לגבי החלטות שמיופה הכוח קיבל ופעולות שהוא ביצע. כמו כן, יכול הממנה לקבוע שמיופה הכוח יהיה מפוקח על ידי האפוטרופוס הכללי. 

עריכת ייפוי כוח מתמשך

ייפוי הכוח המתמשך ייערך על ידי הממנה, בנוכחות עורכת דין אשר עברה הכשרה של האפוטרופוס הכללי ושבידיה כרטיס חכם. לחלופין, אם מדובר בייפוי כוח מתמשך בתחום הרפואי בלבד, הוא ייעשה בפני בעל מקצוע רפואי (רופא/ אח/ פסיכולוג/ עו"ס).

ייפוי הכוח המתמשך כולל חתימות הממנה, מיופה כוחו, עורכת הדין ונוסף על כך נחתם בחתימה אלקטרונית באמצעות עורכת הדין.

הפקדת ייפוי הכוח המתמשך

קיימת חובה להפקיד את מסמך ייפוי הכוח המתמשך בפני האפוטרופוס הכללי במשרד המשפטים על ידי הפקדה מקוונת, שתעשה על ידי עו"ד בעלת כרטיס חכם או שהממנה יכול לעשות זאת באופן אישי.

סיפור מקרה מהקליניקה שלי: "אל תשליכני לעת זקנה".

את הטלפון הראשון קיבלתי מציפורה בת 45, אשר התקשרה בשם אביה, שמצבו הרפואי החל להידרדר, לאחר ששמעה על ייפוי הכוח המתמשך ולבקשת אביה, ביקשה לערוך מסמך זה עבורו. הגעתי לבית המשפחה, לפגישה עם האב, אשתו, ציפורה ואחותה. מטרת הפגישה הייתה לערוך ייפוי כוח מתמשך, בהתאם להוראות האב בנוגע לרכושו ולמצבו הרפואי.

לאחר שכולם התכנסו והגיעו לפגישה המיועדת, הסברתי להם את חשיבות ומשמעות הייפוי כוח המתמשך. האב שלבקשתו זומנה הפגישה, ביקש לייפות את כוחה של אשתו בתחום הרכוש שלו ובנושאים הרפואיים.

האב שסמך על אשתו "בעיניים עצומות" רצה שאשתו תהיה אחראית לנושאים הממוניים וכן לנושאים הרפואיים ולאחר שקיימנו שיחה בין כל בני המשפחה, כולל הבנות, אשר אחת מהן אחות במקצועה, הבין האב שיותר נכון שבעניינים בריאותיים הכוללים בעת הצורך גם החלטות חשובות בנוגע לגופו ומצבו הפיזי, עדיף לייפות את הבת שהיא אחות במקצועה ותוכל לקבל החלטות מושכלות יותר בנושא זה, ושאשתו ובתו הנוספת תהיינה מיודעות בנושאים אלה.

בסופו של דבר, האב ביקש לייפות את כוחה של בתו, אחות במקצועה, שתקבל החלטות עבורו בנוגע למצבו הרפואי, כאשר הוא עצמו לא יוכל עוד לקבל החלטות בענייניו הרפואיים.  

במקרה זה, היחסים בין בני המשפחה היו טובים והיה ניכר שהן אשתו והן בנותיו דואגות בראש ובראשונה למצבו של האב.

פרטי סיפור המקרה שונו וכן שמות האנשים על מנת לשמור על חסיון המגושרים.